Organizační informace ke školnímu roku 2020/21 

Od 30.11.
- nastupují do školy žáci 1. stupně - všechny ročníky
(Družina bude v provozu i ráno, řešíme organizaci. Prosíme rodiče, aby zvážili, jak dlouho a zda vůbec bude dítě v družině - celou dobu ve škole musí mít děti roušky.)
Organizaci vzdělávání najdete zde
- a žáci 2. stupně - 9. ročník celý, z ostatních ročníků jen třídy A,B, v dalším týdnu je vystřídají C,D.
Organizaci vzdělávání najdete zde

Obědy budou mít všichni žáci, kteří mají být ve škole, přihlášeny. Odhlašujte se prosím individuálně. Žáci v distanční výuce mohou odebírat obědy do jídlonosičů.

Od 18.11. nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníku.
Organizaci vzdělávání najdete zde

Nově nabízíme stravování cizím strávníkům - od 23.11.2020 - jídlo budeme připravovat do krabiček na "výdej z okénka". Informace obdržíte u vedoucí školní jídelny nebo na sekretariátě školy.

Školní hřiště je uzavřeno - sezóna ukončena.
Tělocvična
může být využívána nájemci za dodržení stanovených hygienických podmínek - informace podá Mgr. Daniel Raszka, zástupce ředitelky.  

 

Články ze školního života

3 . 12 . 2020

Přírodovědný klokan 2020

Pátek  13.11. se stal šťastným dnem pro všechny soutěžící, kteří se snažili proniknout do tajů nelehkých úkolů z přírodovědných předmětů.

Soutěž byla skromná, co se týče počtu účastníků, o to víc bohatá na kvalitní výsledky.

Výtvarná výchova v přírodě

25 . 9 . 2020

Výtvarná výchova v přírodě

Žáci 6. C využili krásného počasí a šli tvořit do přírody.

24 . 9 . 2020

Adaptační kurz 2020

11. září 2020 se uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku. Cílem bylo upevnění vztahů ve třídách jednak mezi žáky navzájem, jednak mezi žáky a novými třídními učitelkami.

Naši žáci spoluvytvářeli obrazové poděkování

19 . 6 . 2020

Naši žáci spoluvytvářeli obrazové poděkování

Žáci naší školy a ZUŠ pod vedením Mgr. Beaty Martinkové vytvořili na deseti panelech zdi na Závodní ulici obrazové poděkování lidem v 1. linii v době nouzových opatření proti pandemii coronaviru.

Archív článků

Zprávy ze školy

8.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

Od pondělí 30.11. 2020 bude na II. stupni probíhat off-line výuka - vkládání materiálů a vypracovávání úkolů - ve střídavém režimu, začínají třídy C, D. 

Hodiny v on-line rozvrhu budou předem dohodnuty s vyučujícím a  časově souhlasí s hodinami ve stálém rozvrhu. 

Informace, pomoc a nápovědu k distanční výuce naleznete zde.

 

8.10.2020

BAKALÁŘI

Hlavní komunikační platforma pro komunikaci se školou je aplikace Bakaláři včetně systému KOMENS (elektronická žákovská knížka). Žádáme rodiče, aby denně sledovali informace, a také si zkontrolovali, zda se používá v rodině odděleně rodičovské i žákovské přihlášení. Důležité zprávy a informace píšeme rodičům. Žáky omlouvejte v případě náhlé nepřítomnosti zásadně prostřednictvím zpráv zaslaných třídním učitelům.  
Přihlásíte se zde

Archiv zpráv

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25