Kroužky a pravidelné akce

Kroužky školní družiny budou ve školním roce 2022/2023 zahájeny 2.10.

Přihlášku do kroužku je třeba odevzdat nejpozději 26.9.

Kroužky jsou bezplatné kromě vaření, kde se děti podílejí na nákupu surovin. Vzhledem k omezené kapacitě je možné vybrat si jen jeden kroužek.

Miniházená

- základy techniky házené (možná reprezentace školy)

pondělí 15 - 15.45 tělocvična max. 18 dětí

Zálesáček 

- poznávání přírody formou hry a zábavy

úterý 15 - 16.15 4. odd. OA max 15 dětí

Dovedné ruce

- práce s různými výtvarnými technikami

čtvrtek 15 - 16.30 2. odd. OA max 15 dětí

Rytmika

- základy formování dětského těla

středa 15 - 15.45 tělocvična

max. 15 dětí

 

Kuchtíci

- co si uvaříme, to si také sníme 
(2. - 5. třída, 600 Kč/pololetí)

středa 15 - 16.45 kuchyňka max. 12 dětí

Tanečně pohybový 

- cvičení s hudbou pod vedením cvičitelky (mažoretky, aerobik)

pondělí 15 - 15.45 tělocvična max. 20 dětí