Služby

Místnost Cena za 1 hodinu Kontaktní osoba
Žáci Dospělí
Tělocvična * 170 Kč 220 Kč Mgr. Daniel Raszka
Gymnastický sál * 150 Kč 170 Kč Mgr. Daniel Raszka
Posilovna * 170 Kč 220 Kč Mgr. Daniel Raszka
Školní hřiště** 170 Kč 170 Kč Mgr. Daniel Raszka
Aula  350 Kč 350 Kč Mgr. Ivana Pinkasová
Počítačová učebna  300 Kč 300 Kč Mgr. Ivana Pinkasová
Odborná učebna 300 Kč 300 Kč Mgr. Ivana Pinkasová
Kuchyňka 200 Kč 200 Kč Mgr. Ivana Pinkasová

Použití prezentační techniky v rámci učebny - PC, dataprojektor (nelze pronajmout samostatně) 70 Kč/jednorázově.

* cena platná při pronájmu delším než 3 měsíce

** podmínky pronájmu hřiště - viz menu Školní hřiště