Školní hřiště

Všeobecné informace

Majitelem školního hřiště je statutární město Třinec, provozovatelem je Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace.
Správce hřiště je zaměstnancem provozovatele, zajišťuje údržbu hřiště a kontroluje dodržování návštěvního a provozního řádu.

Provozní doba školního hřiště pro veřejnost

Měsíc pondělí - pátek sobota, neděle,
svátky a prázdniny
Duben - červen, září 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Červenec - srpen 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00
Říjen - listopad 15:30 - 17:00 9:00 - 17:00

V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek nebo jiných provozních důvodů je provozovatel oprávněn částečně, případně zcela změnit nebo zrušit provoz školního hřiště.

Komerční pronájem hřiště s umělou trávou:
Komerční pronájem hřiště lze objednat na telefonním čísle 774 435 626 nebo na adrese raszka@6zstrinec.cz s nejméně týdenním předstihem.

Cena za 1 h je stanovena na 170 Kč.

Aktuální rozpis sjednaných pronájmů od 1.9.2021 zde.

5.9.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
12.9.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
12.9.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
19.9.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
19.9.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
26.9.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
26.9.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
3.10.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
3.10.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
10.10.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
10.10.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
17.10.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
17.10.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
24.10.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
24.10.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
31.10.2023 p. Strnad 15.30 - 17.00
31.10.2023 p. Hrubec 17.00 - 18.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Komerční pronájem má přednost před volným, neorganizovaným sportováním.

Povinnosti návštěvníků a uživatelů hřiště:
Návštěvníci a uživatelé školního hřiště jsou povinni seznámit se s návštěvním řádem hřiště a dodržovat ho.  Návštěvní řád hřiště zde.

Uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že prostor hřiště je střežen kamerovým systémem a v případě potřeby (porušení návštěvního řádu) bude záznam použit ke zjištění viníka.