První třídy

Výsledek zápisu do 1. tříd zde

Dne 22.6.2023 se bude konat přípravná schůzka pro 1. třídy, informace zveřejníme a odbdržíte je také e-mailem.


Zápisy do 1. tříd proběhnou od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023. K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023
a děti s odkladem školní docházky (který měli povolen loni).

Přihlášku k zápisu přijímáme pouze elektronicky - viz níže.
Pohovory k zápisu se budou konat fyzicky ve škole 12. - 13. 4.2023 - pro pohovory je připraven rezervační systém.
12. 4. 2022 - 8.00 - 17.00
13. 4. 2022 - 8.00 - 17.00
Náhradní termín pohovorů - 17.4.2023

Elektronická přihláška

Elektronické přihlašování bylo ukončeno. Pokud jste nestihli přihlášku podat, pomůžeme Vám ve dnech zápisu přímo ve škole, případně se s námi spojte telefonicky (558 997 030) - dnes v úterý 11.4. do 17.00 hod, zítra ve středu 12.4. od 8.00 hod

- vyplňte pečlivě přihlášku, následně se Vám otevře možnost rezervovat si termín na zápis.  Další informace o organizaci zápisů obdržíte e-mailem po rezervaci termínu. Z e -mailu si stáhněte elektronickou žádost o přijetí, vyplňte ji (je to editovatelný formát pdf), vytiskněte a přineste s sebou k zápisu.


Odklad
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit nejpozději do 30.4.2023 a je třeba doložit:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky                    Žádost o odklad formát pdf zde            
  2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
  3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)

A Pokud máte všechny dokumenty již vyřízeny, nemusíte přijít k zápisu a doručte dokumenty poštou.
B Pokud nemáte všechny dokumenty vyřízeny, uveďte to v žádosti o přijetí, přijďte k zápisu a informujte pak paní učitelku o této skutečnosti.
Je možné, že zapisující učitel doporučí pro Vaše dítě odklad, pak prosíme o důkladné zvážení tohoto doporučení.


Pročtěte si prosím všechny důležité dokumenty níže: