První třídy

Výsledek zápisů do prvních tříd najdete zde

Informaci o přijetí žáků byly zveřejněny na webových stránkách a obdrželi jste je také e-mailem. 
Další informace obdržíte na přípravné schúzce, která se bude konat 18.6.2024 v 16.00 hodin. 


Zápisy do 1. tříd proběhnou od 2. 4. 2024 do 30. 4. 2024. K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šestého roku věku do
31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky (který měli povolen loni). 

K zápisu mohou přijít i děti tzv. nespádové.

Přihlášku k zápisu přijímáme pouze elektronicky - viz níže.
Pohovory k zápisu se budou konat ve škole 2. - 3. 4.2024 - pro pohovory je připraven rezervační systém.

TERMÍNY:
úterý  2. 4. 2024 - 8.00 - 17.00
středa    3. 4. 2024 - 8.00 - 17.00

Náhradní termín - pondělí 8.4.2024 od 9.00 do 17.00

elektronická přihláška 
Elektronické přihlašování bylo ukončeno.

Máte problém, dotaz?
Kontaktujte  sekretariát školy telefon: 774 735 621


Jak dál:
vyplňte pečlivě přihlášku, následně se Vám otevře možnost rezervovat si termín na zápis.  Další informace o organizaci zápisů obdržíte e-mailem po rezervaci termínu. Z e -mailu si stáhněte elektronickou žádost o přijetí, vyplňte ji (je to editovatelný formát pdf), vytiskněte a přineste s sebou k zápisu.

K zápisům si připravte:
 - rodný list dítěte
-  váš doklad totožnosti (nebo pas, nebo povolení k pobytu u cizinců) - ověříme si trvalé bydliště
-  rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud byl povolen na jiné škole 


Odklad
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit nejpozději do 30.4.2024 a je třeba doložit:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky                    Žádost o odklad formát pdf zde            
  2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
  3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)

A Pokud máte všechny dokumenty již vyřízeny, nemusíte přijít k zápisu a doručte dokumenty poštou.
B Pokud nemáte všechny dokumenty vyřízeny, uveďte to v žádosti o přijetí, přijďte k zápisu a informujte pak paní učitelku o této skutečnosti.
C Je možné, že zapisující učitel doporučí pro Vaše dítě odklad, pak prosíme o důkladné zvážení tohoto doporučení.


Pročtěte si prosím všechny důležité dokumenty níže: