Šablony I

Ukončeno

Zvyšování klíčových kompetencí
žáků i pedagogů
ZŠ Třinec, ul. Slezská

Číslo programu: 02
Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022 
Název výzvy: Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rotvinutý region v prioritní ose 3 OP

přidělená částka: 1.570.000 Kč
realizace projektu: od 1.9.2016 do 31.8.2018

 

Klíčové aktivity:

- Školní asistent - personální podpora ZŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky
- Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost
- Čtenářský klub pro žáky ZŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem