Závěrečné seminární práce žáků devátých ročníků

Závěrečné seminární práce se na naší škole začaly poprvé zpracovávat ve školním roce 2010 – 2011 a po dvouleté covidové přestávce jsme se letos k této tradici vrátili.

Cílem závěrečné práce je, aby naši deváťáci ukázali, co vše se během svého studia na naší základní škole naučili. Žáci si na začátku vyberou téma z velmi bohaté nabídky tak, aby se věnovali své oblíbené oblasti. Může se jednat o sport, sociální vědy, přírodní vědy, historii nebo umění.

K vybranému tématu pak žák zpracuje písemnou část. Využije k tomu zdroje z internetu, odbornou literaturu a často udělá i vlastní výzkum mezi spolužáky, vede rozhovory se známými osobnostmi, případně navštíví zajímavá místa.

Další částí je příprava a instalace upoutávky, která má stručně a výstižně informovat o tom, o čem práce je.

Asi nejvíce obávanou částí je pak prezentace práce před komisí, složenou z vyučujících a za přítomnosti publika – spolužáků.

Jako důkaz o splnění zadání nakonec žák obdrží certifikát o úspěšném zpracování seminární práce.

Žáci, jejichž prezentace zaujmou nejvíce, jsou pak vybráni k tomu, aby svou práci prezentovali před veřejností, tedy před dalšími žáky, učiteli, ale také před rodiči nebo členy školské rady. Tato veřejná prezentace tak má náležitě slavnostní charakter.

Od roku 2011 se uskutečnilo  už 10 ročníků a vznikla již řada velmi zajímavých a kvalitních prací.