Šablony OPJAK

Šablony I OP JAK- ZŠ Třinec, Slezská
reg.číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007761


Název programu: OP Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva 02_20_080 pro Šablony III 

přidělená částka: 3 836 582,00 Kč
realizace projektu: od 1.7.2023 do 31.12.2025

Klíčové aktivity:

- Školní asistent - personální podpora ZŠ 
- Školní psycholog -  personální podpora ZŠ 
- Školnní speciální pedagog -  personální podpora ZŠ 
- Vzdělávání pracovníků ve školství (pro ZŠ i družinu)
- Inovace ve vzdělávání (pro ZŠ i družinu)
- Komunitní setkávání