SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy - informace

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Slezská v Třinci vznikl v říjnu 1991 a je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a přátel školy, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Cílem je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.
Spolek se snaží pomáhat i žákům z důvodu dlouhodobé či akutní sociální potřebnosti. Tito mohou požádat o finanční příspěvky na akce pořádané školou, kterých se účastní celá třída a došlo by jinak k sociálnímu vyčlenění žáka. Sociální příspěvky tak mohou být poskytnuty na exkurze, naučné programy, adaptační, lyžařské či turistické kurzy, případně na pomůcky potřebné k výuce.


Vážení rodiče a přátelé školy,

dne 26.9.2023 se konala plenární schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Slezská v Třinci. Na této schůzi se schválily tyto nejdůležitější body programu: revize Stanov spolku při ZŠ Slezská v Třinci, personální změny ve výboru Spolku, výše členského příspěvku pro stávající školní rok a hospodaření Spolku. Další schválené body programu je možné vidět v Zápise z plenární schůze a Prezentaci, viz ostatní dokumenty. 

Členský příspěvek pro školní rok 2023/2024:

  • základní cena 300 Kč za 1. dítě
  • každé další dítě bude hradit 50 % ze základní ceny, tj. 150 Kč.

Příspěvky jsou vybírány u třídních učitelek nejpozději do 15.12.2023.

Seznam členů spolku včetně jejich funkce a zařazení do tříd je možné vidět v ostatních dokumentech spolku.

I nadále je Vám k dispozici naše e-mailová adresa spolku 06.zs.srps@gmail.com, kde nám můžete napsat Vaše postřehy z akcí, návrhy nových aktivit či Vaše připomínky.

V letošním školním roce se můžete těšit na tradiční akce, jako jsou Ples (26.1.2024) - plakát
a Radovánky (14.6.2024).