Formuláře ke stažení

Žádost


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, pdf        (1. třída) od 1.4.2022 přijímáme elektronické přihlášky, tento formulář je  náhradní pro mimořádné případy mimo elektronické přihlašování                                   
Žádost o odklad povinné školní docházky, pdf       (1. třída)             

Žádost o přestup z jiné školy na ZŠ Slezská, doc   (platí také pro přestup do 6.ročníku ze školy, kde není 2.stupeň)                           
Žádost o přestup z jiné školy na ZŠ Slezská, pdf                                   

Žádost o uvolnění z výuky, doc                                 (rekreace apod.)                            
Žádost o uvolnění z výuky, pdf                                  (rekreace apod.)              

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, doc              (pouze na pololetí nebo celý školní rok, nutno doložit potvrzení lékaře)      
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, pdf               (pouze na pololetí nebo celý školní rok, nutno doložit potvrzení lékaře)      

Žádost o individuální studijní plán, doc                                                 
Žádost o individuální studijní plán, pdf                                                

Žádost o individuální vzdělávání, doc                                                  
Žádost o individuální vzdělávání, pdf                                                   


Oznámení

Oznámení o ukončení docházky na naší škole, doc                    (z důvodu přestupu jinam, není povinný dokument) 
Oznámení o ukončení docházky na naší škole, pdf                    (z důvodu přestupu jinam, není povinný dokument) 

Potvrzení

Potvrzení o studiu, doc
Potvrzení o studiu, pdf

Přihláška

Přihláška do kroužku, doc
Přihláška do kroužku, doc