Základní informace

Škola a její vybavení:

Naše škola vznikla v září 1971 na novém sídlišti Terasa. Škola je pavilonového typu a je postavena na ploše 7500 m2.
Máme 32 kmenových tříd a 8 odborných učeben, ve škole je také aula, tělocvična, gymnastický sál, posilovna, 4 oddělení školní družiny, hřiště, klubovna, zahrada, žákovská knihovna, školní jídelna, bufet a automat na prodej chlazeného mléka a jogurtů.
Podívejte se na virtuální prohlídku a video z dronu.

Žáci a učitelé: 

V současné době máme 654 žáků ve 32 třídách a 58 pedagogických zaměstnanců (z toho 47 učitelů, 7 vychovatelů a 4 asistenty pedagoga)
Podívejte se na seznam zaměstnanců.

Zaměření školy:

Jsme tradiční škola, která se zaměřuje především na kvalitní výuku. Neexperimentujeme, učíme, ale neustále se také vzděláváme, abychom dětem nabídli moderní formy výuky. Máme rúznorodou nabídku aktivit, včetně výjezdů do ciziny, různorodých kurzů a soutěží. 

V následujících letech se zaměříme na tyto 2 hlavní priority:

1) vzdělávání cizích jazyků  

2) polytechnické a přírovědné vzdělávání s důrazem na používání moderních technologií 

Co dalšího svým žákům nabídneme:

Matematiku Hejného ve vybraných třídách
Rozvíjení čtenářské, mediální a finanční gramotnosti
Moderní výuku s počítači, ipady a roboty 
Sportovní vyžití
Kroužky a volnočasové aktivity
Zajímavé projektové a zábavné dny
Slušný a vstřícný přístup ke každému žákovi

Naše VIZE: 

Chceme být kvalitní a moderní škola. Chceme se stále rozvíjet a poznávat nové věci. Chceme dát příležitost k rozvoji každému žákovi.

Náš školní vzdělávací program se opírá o tyto čtyři pilíře:

  • učit se poznávat;
  • učit se jednat (pracovat v týmech a komunikovat);
  • učit se žít společně (zvládat konflikty, rozvíjet pochopení pro ostatní lidi);
  • učit se být (rozvíjet se jako samostatná osobnost).