Organizace školního roku

Hlavní události od 4.9.2023 do 28.6.2024 

Září 2023  
Zahájení školního roku, vítání prvňáčků 4.9.2023
Adaptační kurzy pro 6. ročníky od 18.9. do 21.9.2023
Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, informace pro rodiče 9.r 26.9.2023
Říjen 2023  
Ozdravný pobyt Žiar 12.10. - 22.10.2023
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2023
Listopad - prosinec 2023  
Pedagogická rada 1.čtvrtletí 13.11.2023
Konzultace s rodiči – schůzky 2+1 od 15.11 do 22.12.2023
Vánoční zpívání a vánoční jarmark 15.12.2023 pro veřejnost, 18.12.2023 pro školu
Vánoční prázdniny 23.12.2023 - 2.1.2024, vyučování začíná ve středu  3.1.2024
Leden 2024  
Uzavření klasifikace za 1. pololetí 19.1.2024   12.00 hod
Pedagogická rada - 1. pololetí 22.1.2024
Třídní schůzky pro zvané od 23.1. do 26.1.2024
Rozdání vysvědčení 31.1.2024
Únor, březen 2024  
Pololetní prázdniny 2.2.2024
Jarní prázdniny 12.2. - 18.2.2024
Lyžařský kurz 1 od 19.2. do 23.2.2024
Lyžařský kurz 2 od 26.2. do 1.3.2024
Mediální kurz termín připravujeme
Kurz finanční gramotnosti termín připravujeme
Vítáme u nás budoucí prvňáčky- akce pro MŠ konec března - termín připravujeme
Vítáme u nás budoucí šesťáky - akce pro ZŠ Oldřichovice konec března - termín připravujeme
Duben, květen 2024  
Zápisy do 1. ročníku od 1.4. 2024 - informace budou zveřejněny
Velikonoční prázdniny 28.3.2024
Přijímací zkoušky na SŠ  
Pedagogická rada - 3. čtvrtletí 15.4.2024
Třídní schůzky 15.4.2024
Jazykové soustředění termín připravujeme
Podání přihlášek do 6. třídy duben/květen - bude oznámeno
Červen 2024  
Třídní schůzky pro zvané od 17. 6. do 19.6.2024
Uzavření klasifikace - 2. pololetí 19.6.2024 do 15.00 hod
Pedagogická rada - 2. pololetí 22.6.2024
Rozloučení s deváťáky  27.6.2024
Rozdání vysvědčení 28.6.2024