Organizace školního roku

Hlavní události od 4.9.2023 do 28.6.2024 

Září 2023  
Zahájení školního roku, vítání prvňáčků 4.9.2023
Adaptační kurzy pro 6. ročníky od 18.9. do 21.9.2023
Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, informace pro rodiče 9.r 26.9.2023
Říjen 2023  
Ozdravný pobyt Žiar 12.10. - 22.10.2023
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2023
Listopad - prosinec 2023  
Pedagogická rada 1.čtvrtletí 13.11.2023
Konzultace s rodiči – schůzky 2+1 od 15.11 do 22.12.2023
Vánoční zpívání a vánoční jarmark 15.12.2023 pro veřejnost, 18.12.2023 pro školu
Vánoční prázdniny 23.12.2023 - 2.1.2024, vyučování začíná ve středu  3.1.2024
Leden 2024  
Uzavření klasifikace za 1. pololetí 19.1.2024   12.00 hod
Pedagogická rada - 1. pololetí 22.1.2024
Třídní schůzky pro zvané od 23.1. do 26.1.2024
Rozdání vysvědčení 31.1.2024
Únor, březen 2024  
Pololetní prázdniny 2.2.2024
Jarní prázdniny 12.2. - 18.2.2024
Lyžařský kurz 1 od 19.2. do 23.2.2024
Lyžařský kurz 2 od 26.2. do 1.3.2024
Mediální kurz 23. - 25.4.2024
Kurz finanční gramotnosti 24.-26.4.2024
Vítáme u nás budoucí prvňáčky- akce pro MŠ 13.3.2024
Vítáme u nás budoucí šesťáky - akce pro ZŠ Oldřichovice 13.3.2024
Duben, květen 2024  
Zápisy do 1. ročníku od 1.4. 2024, přihlášky elektronicky od 1.3.2024
Velikonoční prázdniny 28.3.2024
Přijímací zkoušky na SŠ 12. a 15.4.
Pedagogická rada - 3. čtvrtletí 15.4.2024
Třídní schůzky 15.4.2024
Jazykový kurz 1 a 2 23.- 25.4.2024
Podání přihlášek do 6. třídy od 11.3.2024
Červen 2024  
Třídní schůzky pro zvané od 17. 6. do 19.6.2024
Uzavření klasifikace - 2. pololetí 18.6.2024 do 12.00 hod
Pedagogická rada - 2. pololetí 19.6.2024
Rozloučení s deváťáky  27.6.2024
Rozdání vysvědčení 28.6.2024