Organizace školního roku

Hlavní události od 1.9.2022 do 30.6.2023

Září 2022  
Zahájení školního roku, vítání prvňáčků 1.9.2022
Adaptační kurzy pro 6. ročníky od 12.9. do 15.9.2022
Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, informace pro rodiče 9.r 26.9.2022
Říjen 2022  
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2022
Listopad - prosinec 2022  
Pedagogická rada 1.čtvrtletí 14.11.2022
Konzultace s rodiči – schůzky 2+1 od 15.11 do 22.12.2022
Vánoční zpívání a vánoční jarmark 16.12.2022 pro veřejnost, 19.12.2022 pro školu
Vánoční prázdniny 23.12.2022 - 2.1.2023, vyučování začíná v úterý 3.1.2023
Leden 2023  
Uzavření klasifikace za 1. pololetí 20.1.2023   12.00 hod
Pedagogická rada - 1. pololetí 23.1.2023
Třídní schůzky pro zvané od 24.1. do 27.1.2023
Lyžařský kurz 1 od 9.1. do 13.1.2023
Rozdání vysvědčení 31.1.2023
Únor, březen 2023  
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny 6.2. - 12.2.2023
Lyžařský kurz 2 od 27.2. do 3.3.2023
Mediální kurz termín připravujeme
Kurz finanční gramotnosti termín připravujeme
Vítáme u nás budoucí prvňáčky- akce pro MŠ konec března - termín připravujeme
Vítáme u nás budoucí šesťáky - akce pro ZŠ Oldřichovice konec března - termín připravujeme
Duben, květen 2023  
Zápisy do 1. ročníku od 1.4. 2023 - informace budou zveřejněny
Velikonoční prázdniny 6.4.2023
Přijímací zkoušky na SŠ 13. a 14.4.2023 pro čtyřleté obory, 17. a 18.4.2023 pro osmiletá gymnázia
Pedagogická rada - 3. čtvrtletí 17.4.2023
Třídní schůzky 17.4.2023
Jazykové soustředění od 26.4. do 28.4.2023
Podání přihlášek do 6. třídy duben/květen - bude oznámeno
Červen 2023  
Třídní schůzky pro zvané od 19. 6. do 20.6.2023
Uzavření klasifikace - 2. pololetí 20.6.2023 do 15.00 hod
Pedagogická rada - 2. pololetí 21.6.2023
Rozloučení s deváťáky  29.6.2023
Rozdání vysvědčení 30.6.2023