Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny  

1) Přednostně žáci 1. - 3. ročníku

2) U žáků 4. - 5. ročníku rozhoduje, 

     a) zda dojíždějí

     b) zda mají v družině už sourozence

     c) jaký je jejich zdravotní stav

     d) zda mají nějaké sociální důvody

     e) kdy odevzdali přihlášku.