Novinky

                                                                                       

Přípravná schůzka rodičů šestých tříd se koná 21.6.2022 v 16.00 v aule školy a následně ve třídách
Program- přivítání, rozřazení do tříd, představení třídních učitelů, obědy, adaptační kurz, vyučovací předměty, dotazy

Informace ze schůzky    Informace k adaptačnímu kurzu 


 

Národní plán doučování pokračuje i v roce 2022  - doučování bylo ukončeno z důvodu velkého zájmu a vyčerpání dostupných financí v březnu 2022
Pokračování doučování je realizováno v rámci programu EU: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Informace o dotačním programu naleznete zde

Informace MŠMT zde


Poslední testování proběhne v pondělí 14.2.2022 
Ve dnech od 15.2. do 18.2. se dotestují žáci, kteří nebyli ve škole v pondělí 14.2. a přišli do školy v průběhu týdne. Karantény skončí v týdnu od 21.2.2022. Nemocný žák bude zůstávat doma na základě rozhodnutí rodičů, ti si také budou sami zařizovat případné testování. Izolace pozitivních žáků bude 7 dnů, karantény rizikových kontaktů nebudou. Roušky ve společných prostorách zůstávají.

Informace k testování žáků od od 31.1.2022 

 
Pro žáky platí:
-žáci se testují Ag testy 1x týdně, a to v pondělí
-od 31.1. platí výjimka z testování i karantén pro žáky, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech (počítá se od data pozitivního PCR testu)
-pozitivně testovaný žák odchází ihned do izolační místnosti, kde si jej vyzvednou zákonní zástupci
-pozitivní Ag test je nutno potvrdit PCR testem - žádanku vystavujeme i "papírově", aby si mohli rodiče hned řešit test. Pozitivní žáky také nahlašujeme do automatického systému, který jim pak posílá smskou žádanky
-rodiče mají povinnost nahlásit výsledek PCR testu třídnímu učiteli
-pondělní pozitivita neovlivňuje režim ve třídě, pokud žáci i učitel měli po dobu testování roušky (a než odejde pozitivní žák do izolace), žáci nejdou    do karantény
-pokud se ve třídě objeví pozitivní žák v dalších dnech (út,st,čt,pá), vyvolá to karanténu celé třídy, tedy i očkovaných a po COVIDU, výjimku mají žáci, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech viz výše
-izolace žáků s pozitivním PCR testem je 5 dní od odběru, neukončuje se PCR testem, ale pokud pozitivní žák přijde po 5 dnech do školy,    nesmí mít příznaky a pokud je bude mít, musí to konzultovat s lékařem a do školy nemůže přijít
-karanténa žáků je 5 dní od posledního kontaktu a neukončuje se PCR testem
-žádost o krizové ošetřovné podává zaměstnavateli rodič na tiskopise ČSSZ - vpravo tlačítko VYPLNIT (škola nepotvrzuje)- informace zde

Informace na stránkách MŠMT


Informace k testování žáků od 3.1.2022

Od 3.1.2022 se budou testovat všichni žáci bez výjimky (i očkovaní a ti, kteří prodělali COVID), a to 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Toto opatření bude trvat po dobu 2 týdnů a následně by se měli žáci testovat jen jednkrát týdně, a to v pondělí. 
Postup testování a dalších kroků naleznete v tomto letáku.
Informace a příslušná platná opatření také naleznete na stránkách MŠMT zde.


Konec omezení ve školní jídelně

Vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců školní jídelny jsme byli od 16.11.2021 nuceni přistoupit k omezení provozu. Od 1.12.2021 se vracíme k normálnímu provozu, také paní vedoucí školní jídelny bude k dispozici na pracovišti. Děkuji všem žákům, rodičům i cizím strávníkům za toleranci, vstřícnost a pochopení. Velice děkuji také za nabídky pomoci a vyjádření podpory.  

Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka

pokus


Informace k testování žáků od 8.11.2021

Od 8.11.2021 se budou žáci každé pondělí testovat antigenními testy. Testování proběhne během první vyučovací hodiny,  do zjištění výsledků budou mít žáci nasazeny roušky. Pokud by byl žák pozitivní, bude odveden do karanténní místnosti a následně budou kontaktování zákonní zástupci. Po zjištění pozitivity u žáka kontaktují zákonní zástupci dětského lékaře a ten zajistí přihllášení dítěte k PCR testu. Testování ve škole se nevztahuje na očkované žáky a také na ty, kteří prodělali COVID v posledních 180 dnech. Pokud zákonný zástupce odmítne testování (toto je potřeba sdělit třídnímu učiteli prostřednictvím Bakalářů nebo v žákovské knížce), bude žák ve škole po celou dobu nosit nasazenou roušku a dodržovat protiepidemiologická opatření.
Děkujeme všem žákům i rodičům za spolupráci.

Mimořádné opatření MZCR a Změna mimořádného opatření MZCR


Informace ke karanténám tříd (platné od 1.11.2021)
Pokud se žáci konkrétní třídy dostanou do kontaktu s nakaženým COVID-19, následuje tento postup:

- ředitelku školy kontakuje KHS a vyžádá si kontakty daného žáka (případně učitele) podle data posledního kontaktu, může jít i o žáky z jeho třídy, ale i z jiných tříd v případě volitelných předmětů, tělesné výchovy a podobně
- ředitelka školy připraví tabulku s kontakty, odešle KHS a informuje rodiče prostřednictvím Bakalářů o tom, že žáci půjdou do karantény = další den nejdou do školy
- KHS telefonicky kontaktuje rodiče vytrasovaných žáků většinou následující den
- karanténa trvá 7 dní od data posledního kontaktu s nakaženým a ukončuje se negativním PCR testem, který rodiče předloží třídnímu učiteli
- pokud je PCR test pozitivní, prodlužuje se karanténa daného žáka
- test se podstupuje nejdříve 5. a nejpozději 7. den od počátku karantény (tedy od posledního kontaktu s nakaženým)

Přesněji - citujeme KHS:
Karanténa je 14 dnů od posledního kontaktu s covid+ osobou, pokud se neabsolvuje PCR test. V případě podstoupení PCR testu 5. - 7. den od kontaktu s covid+ osobou je možné karanténu ukončit nejdříve 7. den. Dále je možné karanténu ukončit negativním PCR testem kterýkoliv jiný den v rozmezí 8. - 13. dne od posledního kontaktu. Karanténa se netýká očkovaných (14 dní od ukončeného očkování) a těch, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění Covid-19.    Konec citace

- obědy se žákům první den nepřítomnosti neodhlašují a rodiče si můžou vyzvednout oběd do jídlonosičů
- další dny se obědy také nebudou odhlašovat - žáci mají v karanténě nárok na obědy do jídlonosičů - je nutno si obědy odhlašovat individuálně    podle možností rodiny, protože oběd si nemůže vyzvedávat žák v karanténě
- obědy se odhlašují prioritně prostřednictvím systému e-strava 


Národní plán doučování

MŠMT vyhlásilo národní plán doučování, který probíhá od 1.9.2021.
V této souvislosti žádáme rodiče žáků, aby zvážili, zda jejich dítě nepotřebuje doučování z jakéhokoli předmětu, a nahlásili to třídním učitelům do středy 13.10.2021. Kritéria pro výběr žáků, kteří mají nárok na doučování, naleznete zde.

Informace můžete také získat na webu https://doucovani.edu.cz/


Třídní schůzky a plenární schůze SRPŠ

5.10.2021 v 15.30 se uskutečnila na respiriu školy plenární schůze SRPŠ a po jejím ukončení se konaly také třídní schůzky. 
Děkujeme rodičům za účast. Zájemci o práci ve výboru SRPŠ se mohou stále hlásit u ředitelky školy. 


Od 13.9. 2021 je zrušeno antigenní testování ve školách. Připomínáme, že žáci mají mít stále ve společných prostorách roušky, ve třídě a během oběda je mít nemusí. 


Informace o začátku školního roku pro všechny ročníky
Slavnostní vítání prvňáčků
Informace o testování žáků na začátku školního roku 2021/22 
Video - jak používat testy GENRUI
Text mimořádného opatření