Doučování žáků

Konec doučování 31.8.2023, dále projekt nepokračuje.

Národní plán doučování pokračuje i v roce 2023  
Pokračování doučování je realizováno v rámci programu EU: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Informace o dotačním programu naleznete zde

Informace MŠMT zde


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Národní plán doučování):

Stanovení finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo pro poskytnutí  finančních prostředků pro:

činnosti školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. 

Konkrétně jde:
- o individuální doučování žáků školy,
- o skupinové doučování žáků školy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.