Archiv zpráv

12.1.2021

HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ

Na konci 1. pololetí školního roku 2020/21 budeme hodnotit žáky známkami. Neodevzdané úkoly si žáci mohou doplnit nejpozději do 22.1.2021. 

8.10.2020

BAKALÁŘI

Hlavní komunikační platforma pro komunikaci se školou je aplikace Bakaláři včetně systému KOMENS (elektronická žákovská knížka). Žádáme rodiče, aby denně sledovali informace, a také si zkontrolovali, zda se používá v rodině odděleně rodičovské i žákovské přihlášení. Důležité zprávy a informace píšeme rodičům. Žáky omlouvejte v případě náhlé nepřítomnosti zásadně prostřednictvím zpráv zaslaných třídním učitelům.  
Přihlásíte se zdeblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25