Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Ivana Cieslarová

Kontakt: ivana.cieslarova@6zstrinec.cz

Konzultační hodiny:

Metodik prevence řeší:

připravujeme obsah

 

Minmální preventivní program pro rok 2021/22

Další důležité kontakty a odkazy