Školská rada

Volby do školské rady

Dne 3.5. 2021 vyhlásila ředitelka školy volby do školské rady pro období 2021- 2024 a jmenovala volební komisi ve složení:

Mgr. Daniel Raszka
Mgr. Jana Pustková
Jaroslava Pachtová

Volby pedagogických pracovníků proběhly v období od 24.5. do 9.6. 2021, volby zákonných zástupců proběhly v období od 3.6. do 18.6.2021.

Volby se konaly online způsobem prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

oznámení o výsledku voleb do školské rady

Složení školské rady pro volební období 2021-2024    

1. schůze školské rady se konala 31.8.2021. Na jednání byl zvolen předseda a místopředseda školské rady. 

Jméno Zástupce Funkce Kontakt
Radim Kozlovský zřizovatele předseda radim.kozlovsky@trinecko.cz
Petra Chmielová zřizovatele   petra.chmielova@trinecko.cz
Mgr. Jitka Mikesková pedagogů místopředseda jitka.mikeskova@6zstrinec.cz
Mgr. Renáta Mravcová pedagogů   renata.mravcova@6zstrinec.cz
MUDr. Radek Ryška rodičů    ryska.r@gmail.com 
Mgr. Marie Ciencialová rodičů   marie.ciencialova@seznam.cz