Školská rada

Upravené složení školské rady pro volební období 2021-2024    

Doplňkové volby zákonných zástupců proběhly 26.9.2022 na plenární schůzo SRPŠ. Oznámení o výsledku doplňkových voleb.

Jméno Zástupce Funkce Kontakt
Radim Kozlovský zřizovatele předseda radim.kozlovsky@trinecko.cz
Petra Chmielová zřizovatele   petra.chmielova@trinecko.cz
Mgr. Jitka Mikesková pedagogů místopředseda jitka.mikeskova@6zstrinec.cz
Mgr. Renáta Mravcová pedagogů   renata.mravcova@6zstrinec.cz
Šotkovská Lenka, Dis rodičů    
Buzková Ivana rodičů    
 

Doplňkové volby do školské rady

Dne 5.7. 2022 vyhlásila ředitelka školy doplňkové volby do školské rady, protože zvolení zástupci rodičů již nemají své děti v naší škole. 
Ředitelka školy jmenovala volební komisi ve složení:

Mgr. Daniel Raszka
Mgr. Jana Pustková
Jaroslava Pachtová

Navrženy byly tyto dvě kandidátky: paní Šotkovská Lenka, Dis. (6.A) a paní Buzková Ivana (5.B)
Další návrhy je možno podávat vedení školy prostřednictvím systému Bakaláři do 10.8.2022.

Volby zástupců rodičů proběhnou v září ve dni konání třídních schůzek a plenární schůze SRPŠ - termín bude upřesněn.


Volby do školské rady

Dne 3.5. 2021 vyhlásila ředitelka školy volby do školské rady pro období 2021- 2024 a jmenovala volební komisi ve složení:

Mgr. Daniel Raszka
Mgr. Jana Pustková
Jaroslava Pachtová

Volby pedagogických pracovníků proběhly v období od 24.5. do 9.6. 2021, volby zákonných zástupců proběhly v období od 3.6. do 18.6.2021.

Volby se konaly online způsobem prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

oznámení o výsledku voleb do školské rady

Složení školské rady pro volební období 2021-2024    

1. schůze školské rady se konala 31.8.2021. Na jednání byl zvolen předseda a místopředseda školské rady. 

Jméno Zástupce Funkce Kontakt
Radim Kozlovský zřizovatele předseda radim.kozlovsky@trinecko.cz
Petra Chmielová zřizovatele   petra.chmielova@trinecko.cz
Mgr. Jitka Mikesková pedagogů místopředseda jitka.mikeskova@6zstrinec.cz
Mgr. Renáta Mravcová pedagogů   renata.mravcova@6zstrinec.cz
MUDr. Radek Ryška rodičů    ryska.r@gmail.com 
Mgr. Marie Ciencialová rodičů   marie.ciencialova@seznam.cz