Cena stravného

Zvýšení ceny obědů

Vážení strávníci, od 1.8.2023 navyšujeme cenu stravného z důvodu navýšení ceny potravin a  režijních nákladů.
Děkujeme za pochopení.

Skupina strávníků Dotovaný oběd Plná cena oběda
7 – 10 let 27 Kč 67 Kč
11 – 14 let 29 Kč 69 Kč
15 a více let (studenti 
a zaměstnanci školy)
33 Kč 73 Kč
cizí strávníci -
smlouva s organizací
  90 Kč

cizí strávníci - ostatní

  100 Kč

Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Na dotovaný oběd má nárok žák, který se v daný den účastní vyučování.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, a proto si tento den může rodič přijít pro oběd s jídlonosičem. V dalších dnech absence je povinností strávníka jídlo odhlásit. U neodhlášených obědů (a to i u neodebraných obědů) bude dle absence žáka v třídní knize doúčtován doplatek režijních nákladů ve výši 40 Kč na oběd. Ten musí strávník doplatit nejpozději do konce následujícího měsíce.

Chce-li se žák stravovat ve dnech, kdy nemá nárok na oběd, zaplatí za oběd jeho plnou cenu.