Zahrada

Rekonstrukce školní zahrady

Na této stránce budeme zveřejňovat informace k rekonstrukci školní zahrady

Za účelem získání prostředků na rekonstrukci jsme zřídili sbírku, kde mohou dárci přispívat pomocí QR platby

Stav financí na účtu 

Ke dni