Zahrada

Projekt Kouzelná přírodní zahrada ZŠ Slezská

Rozhodnutí č. 1220500113 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Podle § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů rozhoduji o poskytnutí:

podpory formou dotace ve výši 499 994,65 Kč tj. 85,00 %
ze základu pro stanovení podpory ve výši 588 229,00 Kč

pro příjemce podpory: Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace,
Slezská 773, Lyžbice, 73961 Třinec, IČ 00847119

na akci: Kouzelná přírodní zahrada ZŠ Slezská, Třinec
období realizace: 2022 - 2023
v rámci výzvy č.: NPŽP 5/2022 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí (dále jen „Výzva“)

Plakát publicita