Erasmus +

ERASMUS + KA1

Projekt: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000070508
Podrobnosti o projektu
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000070508
Název projektu: Cesta za poznáním
Název projektu v angličtině: The path to knowledge

Výše podpory: 31.328 EUR

Realizace projektu: od 30. 06. 2022 do 29. 12. 2023.

Projekt je zaměřen na jazykové a metodické vzdělávání učitelů prostřednictvím akreditovaných kurzů v zahraničí. V rámciprojektu vyjede do zahraničí 10 vyučujících do Irska, Německa, Estonska a na Maltu.