Erasmus +

ERASMUS + KA1

Projekt: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000070508
Podrobnosti o projektu
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000070508
Název projektu: Cesta za poznáním
Název projektu v angličtině: The path to knowledge

Výše podpory: 31.328 EUR

Realizace projektu: od 30. 06. 2022 do 29. 12. 2023.

Projekt je zaměřen na jazykové a metodické vzdělávání učitelů prostřednictvím akreditovaných kurzů v zahraničí. 

Během července a srpna 2023 vycestovalo v rámci projektu Erasmus+ 10 našich učitelů cizích jazyků do 4 zemí Evropy -  do Irska, Německa, Estonska a na Maltu. Všichni absolvovali akreditované 10denní kurzy se zaměřením na jazykové i metodické dovednosti. Krátkou prezentaci můžete shlédnout zde.