Pokyny k platbě

Způsob platby

 • Bezhotovostní platba za stravování - formou inkasa se splatností k 20. dni každého měsíce. Z bezpečnostních a organizačních důvodů škola preferuje bezhotovostní platby. Podívejte se na často kladené otázky.
 • Hotovostní platba - obědy je možné výjimečně hradit v hotovosti během posledních tří pracovních dnů v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Jak nastavit inkaso k platbě?

A) Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace:

 • číslo účtu příjemce platby: 86-5898980297
 • kód banky příjemce platby: 0100
 • limit jednotlivé platby inkasa: doporučujeme 800 Kč 
 • počáteční datum účinnosti: datum začátku povolení inkasa do 15.dne daného měsíce, kdy inkaso zadáváte 

  Nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ Slezská (viz níže).

  Nebo

  B) Nastavit inkaso v internetovém bankovnictví podle údajů v bodě A)
 • Vygenerovat a vytisknout potvrzení.
 • S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího programu.

  Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti před 20. dnem každého měsíce (nejlépe k 15. dni). Platba na další měsíc bude převedena k 20. dni měsíce, např. dne 20.9.2023 bude převedena platba na měsíc říjen 2023.

Další informace vám rádi poskytnou vedoucí školní jídelny (tel. 558 997 031), sekretářka školy (tel. 558 997 030) nebo třídní učitelé.