Pronájmy prostor a učeben

Počítačová učebna 1

Je vybavena 28 žákovskými a 1 učitelským PC s možností dálkového přístupu, internetové připojení, projektor , ozvučení , sluchátka na žákovských počítačích, pylonová tabule, možnost tisku.

Počítačová učebna 2

Je vybavena 15 žákovskými a 1 učitelským PC s možností dálkového přístupu, internetové připojení, projektor , ozvučení , možnost tisku, flip chart.

Učebna přírodopisu

Učebna přírodopisu

Je vybavena lavicemi a židlemi pro 30 žáků, interaktivní tabulí Smart Board, ozvučením, projektorem , učitelským a 3 žákovskými PC , vizualizérem , elektronickým mikroskopem Bresser, meteorologickou stanicí Cresta, pylonovou tabulí, možnost tisku.

 

Místnost Cena za 1 hodinu Kontaktní osoba
Žáci Dospělí
Počítačová učebna  300 Kč 300 Kč Mgr. Ivana Pinkasová
Odborná učebna 300 Kč 300 Kč Mgr. Ivana Pinkasová
Kuchyňka 200 Kč 200 Kč Mgr. Ivana Pinkasová

Použití prezentační techniky v rámci učebny - PC, dataprojektor (nelze pronajmout samostatně) 70 Kč/jednorázově.