Pokyny pro strávníky

  • Stravovat se mohou pouze strávníci s platným identifikačním čipem. Cena jednoho čipu je 100,- Kč.
  • Obědy se vydávají u výdejního okénka po přiložení čipu.
  • V případě ztráty či zapomenutí čipu je strávník povinen informovat vedoucí školní jídelny.
  • Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 14 hodin.
  • Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel. Jídlo č. 2 lze zvolit nejpozději dva pracovní dny dopředu do 14 hodin.
  • Odhlášky a výběr ze dvou jídel je možné provést pomocí internetu (e-strava), odhlášky se neprovádějí e-mailem 
  • Pro první přístup na internet (e-strava) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru:iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) a číslo čipu bez nul. Při dalším přístupu je možné heslo změnit.
  • Při pobytu v jídelně dodržují strávníci pravidla společenského chování.
  • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh.
  • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Často kladené otázky

Je možné platit jinou bezhotovostní formou než inkasem?
Ne. Vzhledem k tomu, že výše platby je každý měsíc jiná, je nutné dodržet stanovený způsob úhrady.

Co se stane, když nebudu mít na účtu peníze?
Inkaso se neprovede. Inkaso se provede pouze tehdy, pokud je na účtu částka potřebná na zaplacení obědů pro následující měsíc nebo vyšší. Jestliže se inkaso neprovede, budete moci stravné na obědy zaslat na účet ZŠ Slezská č.86-5898980297/0100 s variabilním symbolem, který Vám sdělí vedoucí školní jídelny.

Jakou maximální částku a jakou dobu platnosti mám zadat v bance na souhlas k inkasu?
Maximální výše se dá stanovit snadno z ceny obědů a odhadem četnosti, s jakou dítě na obědy chodí. Doporučujeme částku 800 Kč. Dobu platnosti uvádějte: bez omezení.

Co když budu chtít skončit se stravováním ve školní jídelně?
Odhlásíte stravování u vedoucí školní jídelny a zrušíte souhlas k inkasu ve své bance.

Co když bude dítě nemocné nebo z jiných důvodů nebude ve škole?
Na portálu e-strava musíte odhlásit obědy nejpozději do 14.00 hod. dne předcházejícího absenci. O tento přeplatek bude snížena částka za obědy při další platbě.