Předmětové sekce

Tělesná výchova

V odkazech níže najdete informace o plavání žáků 9. ročníku a poučení o bezpečnosti a kritériích hodnocení v předmětu tělesná výchova.