Přijetí na střední školy

Veletrh středních škol 

Přijímací zkoušky 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určí termín konání jednotné přijímací zkoušky 2022 do 30. září 2021. Přijímací zkoušky se v souladu se školským zákonem mohou konat v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna.

Termíny zkoušek jaro 2022          Přijímací řízení přehledně          Změny v rejstříku škol

AKTUÁLNÍ INFORMACE (DALŠÍ PODROBNOSTI MAJÍ ŽÁCI 9. ROČNÍKU K DISPOZICI NA GOOGLE UČEBNĚ "VOLBA POVOLÁNÍ") ZALOŽENÉ PRO TENTO ÚČEL
  • dny otevřených dveří na středních školách okresu Frýdek-Místek začínají 30.9.2021 – sledujte weby škol
  • beseda o vojenských školách je naplánována na 29.11.2021 v Ostravě – zájemcům o besedu doporučujeme předchozí potvrzení účasti
  • online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje probíhá v jednotlivých okresech, pro SŠ okresu Frýdek-Místek 16.11.2021 a 18.1.2022
  • předpokládané předání Atlasů školství od 25.10.
  • k vyhledávání škol a oborů lze využívat www.infoabsolvent.cz www.atlasskolstvi.cz  
  • žáci a rodiče mohou využít individuální konzultaci na IPS - zdarma po předchozí domluvě termínu