GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost zákon o zpracování osobních údajů, který upravuje veškeré operace s osobními údaji, tzv. General Data Protection Regulation (GDPR). V této souvislosti škola upravuje své vnitřní procesy tak, aby tomuto zákonu plně vyhověla. Podrobné informace najdete v souboru Informace o zpracování osobních údajů.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů,
a to: 
Mgr. Et Mgr. Bc. Hanu Vitáskovou
e-mailová adresa: trinec@viavis.cz