Šablony III

Zvyšování klíčových kompetencí 
žáků i pedagogů
ZŠ Třinec, ul. Slezská - III

Číslo programu: 02
Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva 02_20_080 pro Šablony III 

přidělená částka: 1.215.970,00 Kč
realizace projektu: od 1.9.2021 do 31.6.2023

 

Klíčové aktivity:

- Školní asistent - personální podpora ZŠ 
- Kluby pro žáky - badatelský, čtenářský, IT
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- Projektové dny vě škole pro žáky ZŠ 
- Projektové dny dny mimo školu pro žáky ZŠ
- Zahraniční stáže učitelů
- ICT ve výuce
- Sdílení zkušeností pedagogů s jinými školami