Digitální učební pomůcky

Národní plán obnovy

Informace o projektech 

V rámci dotace na podporu digitalizace obdržela škola tyto prostředky:

- na  pořízení digitálních učebních pomůcek - v roce  2022: 647 000,- Kč
       
- na prevenci digitální propasti - v roce  2022: 108 0000,- Kč  
                                                       - v roce 2023:    20 000,-   Kč