Školní psycholog

Školním psychologem na naší škole je Mgr. Milada Ferencová

Kontakt:  milada.ferencova@6zstrinec.cz       558 988 308

Spolupráce bude probíhat za souhlasu žáka a zákonného zástupce a v součinnosti s třídním učitelem a výchovným poradcem.
Konzultace s rodiči bude probíhat po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační hodiny:

Středa a čtvrtek pro žáky 8.00 - 12.00
Pátek pro rodiče 10.00 - 14.00

V jakých situacích se obrátit na školního psychologa?

Pro žáky:

Prožívám smutek, strach, úzkost, trému z vystupování nebo strach ze zkoušení
Nevěřím si, mám nízké sebehodnocení a sebevědomí
Řeším konflikty se spolužáky, s kamarády
Cítím se ve třídě osamělý a nepochopený
Cítím se být ve stresu a řeším náročné životní období
Potřebují si s někým popovídat o důležitých tématech a svěřit se
Chci se rozvíjet a zlepšovat se, zjistit, co mě baví, jaké mám hodnoty a kam dále směřovat
Nedokážu se rozhodnout mezi více možnostmi

Pro rodiče:

Máte pocit že vaše dítě něco trápí, je uzavřený/á
Přijde náročná rodinná nebo životní situace
Došlo k náhlé změně (problémy se soustředěním, náhle zhoršení v učení, v chování nebo prožívání dítěte)
Chcete si promluvit o rodičovských starostech

Pro pedagogy a pracovníky školy:

Potřebuji pomoct s třídním kolektivem
Zlepšit vztahy mezi žáky a mezi žáky a pedagogem
Snížit napětí, pocity přetížení, vyčerpání
Školní psycholog pracuje s jednotlivci nebo s třídními kolektivy.
Individuální konzultace se žákem můžou mít krátkodobý charakter formou krizové intervence nebo dlouhodobější systematické psychologické poradenství.