Organizace 1. září 2020

S ohledem na současnou situaci a ochranu zdraví prosíme rodiče, aby dítě do školy doprovodil pouze jeden zákonný zástupce.

Příchod do školy

  • žáci 1. A vstupují do školy bočním vchodem z ulice Školní (od tělocvičny),
  • žáci 1. B a 1. C bočním vchodem z ulice Beskydská (od školní auly do dvora).

U vchodu budou rodiče čekat od 7.45 h třídní učitelky. V 8 h bude v určených místnostech zahájeno přivítání prvňáčků.

Rozdělení žáků do tříd

je zveřejněno na vývěsce školy u hlavního vchodu a v levé nabídce v oddíle První třídy - Rozdělení prvňáčků do tříd. Žáci jsou uvedeni pod anonymním identifikačním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.

 

Ukončení prvního dne

se předpokládá v 9.20 h.

 

Schůzky rodičů žáků prvních tříd

se budou konat ve čtvrtek 3. 9. 2021 v  15.30  h.

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25