Mediální kurz

Mediální výchova patří k průřezovým tématům školního vzdělávacího programu. Na naší škole je jí věnován třídenní kurz. Žáci se individuálně i v týmech učí pracovat s mediálním sdělením. V pracovních dílnách si vyzkoušejí, jak se tvoří seriózní zpráva či reklama a jaké jsou manipulativní praktiky. Pozornost je také věnována sociálním sítím a falešným zprávám (fake news).