Jazykové soustředění

Jazykový kurz 2024

V letošním školním roce mohli opět šesťáci strávit jazykový kurz mimo školu. V termínu od 24. do 26. dubna tak mohli svoje znalosti angličtiny procvičovat a rozšiřovat v krásném prostředí Horní Lomné s ubytováním v hotelu Excelsior.

Byly pro ně připraveny aktivity na rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení komunikačních dovedností, vše jinou formou, než je práce ve školních lavicích.

Podle hodnocení dětí se pobyt velmi vydařil a splnil tak svůj cíl.

Žáci, kteří se zúčastnili jazykového kurzu ve škole, měli také zajímavé aktivity spojené s rozšiřováním slovní zásoby v anglickém jazyce na téma příroda. Hráli hry, plnili úkoly, soutěžili, zpívali písničky...

Protože tématem kurzu byla příroda, vydali se na jednodenní výlet na chatu Gírová, kde je nečekaně překvapil sníh. Věříme, že se kurz všem žákům šestých tříd líbil.