Cena obědů

Zvýšení ceny obědů

Vážení strávníci, od 1.8.2020 navyšujeme cenu stravného z důvodu navýšení ceny potravin a  režijních nákladů. 
Děkujeme za pochopení.

Skupina strávníků Dotovaný oběd Plná cena oběda
           7 – 10 let 21 Kč 61 Kč
          11 – 14 let 23 Kč 63 Kč

15 a více let (studenti 
a zaměstnanci školy)

27 Kč 67 Kč

cizí strávníci

  69 Kč

Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Na dotovaný oběd má nárok žák, který se v daný den účastní vyučování.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, a proto si tento den může rodič přijít pro oběd s jídlonosičem. V dalších dnech absence je povinností strávníka jídlo odhlásit. U neodhlášených obědů (a to i u neodebraných obědů) bude dle absence žáka v třídní knize od 1. 9. 2020 doúčtován doplatek výrobních nákladů ve výši 40 Kč na oběd. Ten musí strávník doplatit nejpozději do konce následujícího měsíce.

Chce-li se žák stravovat ve dnech, na které nemá nárok, zaplatí za oběd jeho plnou cenu.jídelna

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25