Všeobecné informace

Majitelem školního hřiště je statutární město Třinec, provozovatelem je Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace.

Správce hřiště je zaměstnancem provozovatele, zajišťuje údržbu hřiště a kontroluje dodržování návštěvního a provozního řádu.

Provozní doba školního hřiště pro veřejnost

Měsíc pondělí - pátek sobota, neděle,
svátky a prázdniny
Duben - červen, září 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Červenec - srpen 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00
Říjen - listopad 15:30 - 17:00 9:00 - 17:00

V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek nebo jiných provozních důvodů je provozovatel oprávněn částečně, případně zcela změnit nebo zrušit provoz školního hřiště.

Komerční pronájem hřiště s umělou trávou:
Komerční pronájem hřiště lze objednat na telefonním čísle 774 435 626 nebo na adrese raszka@6zstrinec.cz s nejméně týdenním předstihem.

Cena za 1 h je stanovena na 150 Kč.

Komerční pronájem má přednost před volným, neorganizovaným sportováním.

Povinnosti návštěvníků a uživatelů hřiště:
Návštěvníci a uživatelé školního hřiště jsou povinni seznámit se s návštěvním řádem hřiště a dodržovat ho (viz příloha).

Uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že prostor hřiště je střežen kamerovým systémem a v případě potřeby (porušení návštěvního řádu) bude záznam použit ke zjištění viníka.

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25