O škole

Jsme plně organizovanou základní školou, která vznikla v září 1971 na novém sídlišti Terasa, s tehdejším označením jako šestá základní škola .

  • Jsme školou pavilonového typu postavenou na ploše 7 500 m2, jednou z největších škol v Třinci.
  • Škola má 25 kmenových tříd, 8 odborných učeben, aulu, tělocvičnu, gymnastický sál, posilovnu, 4 oddělení školní družiny, hřiště, klubovnu, zahradu, žákovskou knihovnu, školní jídelnu, bufet a automat na prodej chlazeného mléka a jogurtů.
  • V současné době školu navštěvuje 650 žáků v 29 třídách (15 tříd na I. stupni a 14 na II. stupni)

Zaměření školy

  • rozšířená výuka jazyků
  • rozšířená výuka informatiky
  • vzdělávání cizinců z EU

Kam dále?

O škole

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25