Zpráva o humanitárním dnu

15. 5. 2012

Zpráva o humanitárním dnu

7. dubna byl věnovaný na naší škole humanitárnímu dni.
Zúčastnili se ho žáci prvního i druhého stupně, ale plnili rozdílné úkoly. Začátek byl pro všechny stejný - nacvičovala se evakuace.

Evakuace se nám povedla ve vynikajícím čase 3 minuty 40 sekund! Potom se druhý stupeň rozdělil podle tříd, které postupně navštěvovaly různá stanoviště rozmístěná po škole a plnily zapeklité úkoly z oblasti orientace v terénu, první pomoci a zdatnosti.
Naší třídě se nejvíce dařilo ve zdatnosti. Ještě že jsme nacvičovali první pomoc, protože to nám šlo nejhůř. Doufám, že po této akci budeme umět lépe pomoci zraněnému člověku. Taky věřím, že se už nikomu nestane, aby používal buzolu, kterou má obrácenou ,,tváří" k chodníku.
Akce se nám líbila a těšíme se na příští humanitární den.

Zapsal a nafotil Daniel Walczysko, 8. A

Fejeton o humanitárním dnu z pohledu školitele si můžete přečíst, když v levé nabídce vyberete odkaz Webík - Naše tvoření.blok