Vzkaz (v) lahvi

2. 2. 2023

Vzkaz (v) lahvi

V tomto školním roce se naše škola zapojila do celostátního programu Recyklohraní, který je zaměřen na podporu environmentální výchovy.

V rámci Recyklohraní jsme plnili úkol s názvem Vzkaz (v) lahvi. Žáci po vzoru Robinsona Crusoa měli vytvořit vzkaz v láhvi. Ten měl obsahovat zprávu, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly.

 

Na úkolu pracovaly třídy 9. A a 9. D. V hodinách literární výchovy (a nejenom v hodinách) žáci pod vedením  paní učitelky Mgr. Niny Pakánové a Mgr. Karly Glosové vytvořili animovaný film. Ve výtvarné výchově paní učitelky Glosové žáci pilně tvořili leporela, komiksy.

Motivace byla obrovská, protože tvůrci nejlepších prací měli být pozvání na slavnostní vyhodnocení do Prahy.

Sice jsme za práci obdrželi maximální počet bodů, ale do Prahy jsme pozváni nebyli.

Přesto nás těší, že na naší škole najdeme tolik nadšených žáků, kteří pracují nad rámec svých povinností.

Mgr. Regina Blažkováblok