Výprodej knih

17 . 3 . 2014

Výprodej knih

Březen - měsíc knihy si na naší škole připomeneme také tím, že v pátek 21. března od 7,30 do 11 hodin uspořádáme na respiriu výprodej knih vyřazených z fondu žákovské knihovny.

Kdo má zájem, může si z nabízených titulů vybírat buď sám o přestávkách, nebo ve vyučovacích hodinách s celou třídou v doprovodu vyučujících.

K nabízeným titulům patří celá řada knih z tzv. klasické knihovničky, mnohé znáte z čítanek nebo doporučené četby, také z filmového zpracování. Zastoupena je také dobrodružná literatura. Můžete si rovněž obstarat knihy naučné, zejména s přírodní tematikou.

Cena jednoho výtisku je 5 korun. Podmínkou je, aby kupující získané knihy odnesli domů.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25