Volby do školské rady na plenární schůzi SRPŠ

29 . 9 . 2011

Zveme všechny rodiče v úterý  4. října 2011 v 15. 30 h na plenární schůzi SRPŠ, na níž budou mimo jiné zvoleni noví zástupci z řad rodičů do školské rady.

Kandidátkami se staly paní PhDr. Marcela Klusová, Iveta Kowalovská, Mgr. Renáta Penčáková a Bc. Regina Szpyrcová. Volba proběhne na volebních lístcích, na nichž mohou voliči dát svůj hlas nejvýše dvěma kandidátkám.

Bližší informace o složení dosavadní školské rady a o jejich stanovách si můžete přečíst v levé nabídce pod odkazem Školská rada.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25