Vítězství v EKOsoutěži a Dny s Ekofilmem

4 . 3 . 2010

Vítězství v EKOsoutěži a Dny s Ekofilmem

V únoru se naši děváťáci zúčastnili dalšího kola soutěže pořádané DDM Třinec s názvem EKO děti pro Zemi a zvítězili.

Soutěžili v tříčlenných družstvech. Nejlépe ze všech zúčastněných si poradili s otázkami Kuba Gaszek, Barča Cymorková a Michal Válek. Otázky se zaměřily na třídění odpadu, soutěžící poznávali chráněné obratlovce i vyšší rostliny, poradili si i s otázkami z oblasti ochrany přírody v ČR.

Naše škola je do této soutěže zapojena už od začátku školního roku. Žákyně Lucie Nytrová z 6. A již v listopadovém kole získala ocenění za svůj herbář, který je v DDM vystavený.

Naši prvňáčci získali ocenění za své vánoční ozdoby (informovali jsme v lednu).

V pátek 5. března se čtvťáci a páťáci zúčastnili akce Dny s Ekofilmem. Ve filmu Nehasit, hořím se vydali na Šumavu za rodinou se třemi dětmi, které se věnují jezdectví. Další film seznámil diváky s výrobou PET lahví. Třetí film představil koloběh vody a jak vodou šetřit. Ve filmu Rok v přírodě se návštěvníci dozvěděli o chráněných krajinných oblastech a životem v nich od jara do jara. Pátý film přiblížil život indiánů v deštném pralese a ohrožení tohoto ekosystému kácením a nahrazováním palmových monokultur. Poslední film upozornil na nedostatek pitné vody v paradoxně nejvodnatějším státě světa Indii.

A co jsme si zapamatovali? Třeba to, že bychom neměli kupovat kosmetické výrobky, které obsahují palmový olej, protože právě kvůli nim jsou ničeny tropické deštné lesy.

Do EKOsoutěže se dále v březnu a dubnu zapojí žáci 2. stupně, a to do výtvarné soutěže Jaro, vítej k nám.

ekosoutěž

Zleva vítězné družstvo Barča, Kuba a Michal
Zleva vítězné družstvo Barča, Kuba a Michal


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25