Vesmírné putování ve 3. B

24. 3. 2015

Vesmírné putování ve 3. B

Minulý týden se děti proměnily v Marťany a třída ve sluneční soustavu.

Pomocí encyklopedií a internetu jsme vyhledávali informace o jednotlivých planetách a pečlivě je zaznamenávali do badatelských deníků. Zajímala nás hlavně teplota planet, doba oběhu kolem Slunce a kolem vlastní osy a také počet měsíců nebo struktura povrchu planety. Vše jsme porovnávali, povídali si o tom, na které planetě bychom chtěli žít a proč, a dověděli jsme se také, podle čeho dostaly planety svá jména.

Po teoretické části jsme se vrhli do tvoření. Rozdělili jsme se do osmi skupin a každá měla za úkol vytvořit svou planetu. Ty jsme pak umístili na patřičné místo na oběžnou dráhu. V závěrečném vesmírném testu jsme předvedli své znalosti a podle výsledků jsme byli ohodnoceni medailemi. Šest z nás získalo nejvyšší titul Vesmírný expert a šestnáct  titul Znalec vesmíru.
Lenka Tomancováblok