Vánoční zpívání pro žáky

4 . 1 . 2015

Vánoční zpívání pro žáky

Rok 2014 byl ve znamení pohádek

Celkem předvedli žáci a učitelé tři vystoupení. Ve čtvrtek dvě pro rodiče a známé a v pátek dopoledne jedno pro své spolužáky a zaměstnance školy. Nebyli sice už všichni v gala, jako den předchozí, nicméně potlesky spolužáků byly přesto bouřlivé a od srdce. Díky tomu vidělo vystoupení asi 1600 diváků.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25