Vánoční setkávání prvňáků s deváťáky

2. 1. 2023

Vánoční setkávání prvňáků s deváťáky

Předvánoční čas patří k chvílím setkávání a nejinak tomu bylo i s parťáky prvňáky a deváťáky.

Prvňáci z 1. A a deváťáci z 9. A společně na vánočních dílničkách připravili výrobky pro vánoční jarmark. A co neprodali na vánočním jarmarku, to darovali klientům Slezské diakonie. Deváťáci z 9. B zase pro své malé spolužáky z 1. B připravili animovanou pohádku O koblížkovi, její scénické čtení a jako vánoční překvapení deskovou hru na téma pohádky O veliké řepě. Prvňáci jim naoplátku přichystali milá vánoční přáníčka. 1. C a 9. C se zase spolu setkali u kreslení vánočního stromečku a vánočního povídání.

Nejvíce se ale všichni těšili na společné vánoční vystoupení na vánočním zpívání, kde zazpívali písničku Skřítkové, tesaři. Paní učitelka z 1. B si pak nejvíce cenila nezištné spontánní pomoci deváťáků, kteří přišli za svými kamarády v době mezi vystoupeními a trávili s nimi čas.

A jak žáci vnímali společně prožité chvíle na vánočních dílničkách?

„Nejvíce se mi líbili prvňáci, jejich pracovitost a upovídanost.“ Vendy, 9.A

„Nejlepší bylo tvoření domečků a přáníček, deváťáci byli dobří!“ Honza, Nikolas, Dominik, 1.A

„Nejvíc se mi líbilo tvoření domečků a moje deváťačka mi vždy pomohla.“ Theo, 1.A
„Moc jsme si společné tvoření užili a doufáme, že s prvňáky budeme ještě někdy tvořit.“ Denča, Barča, Michal, 9.A

„Nejvíc se mi líbilo, že mě má prvňačka objala.“ Lucinka, 9.A

„Paní učitelko, ONI MĚ NECHTĚJÍ PUSTIT!“ Marek, 9.A

„Já ho nikam nepustím, já chci, aby tu zůstal s námi.“ Mia, 1.A

blok