Vánoce v muzeu

30. 12. 2013

Muzeum Třineckých železáren a města Třinec připravilo pro žáky našich škol zajímavý předvánoční program s názvem Jak prožívají Vánoce v jiných zemích.

Zúčastnili se ho také naši žáci. Setkali se s cizinci - studenty vysokých škol, s každým z nich strávili asi čtvrt hodiny. Protože se jednalo o státní příslušníky z Turecka, Rumunska, Itálie, Austrálie, Číny a Brazílie, dorozumívacím jazykem byla angličtina. Každý prezentující měl připraveny ukázky v počítači, ale hlavně s žáky diskutoval. Ke svému překvapení žáci zjistili, že v mnohých zemích se Vánoce vůbec neslaví, protože vyznávají jiná nebo žádná náboženství než je křesťanství.

Kromě toho si žáci prohlédli také výstavu kostýmů z pohádky Z pekla štěstí a obrazy Josefa Lady.blok