V kraji jsme byli úspěšní

5 . 6 . 2015

V říjnu, jedno páteční odpoledne, patnáct žáků změřilo své vědomosti ve školním kole biologické olympiády.

V kategorii D soutěžili žáci z 6. - 7. ročníku a v kategorii C žáci z 8. - 9. ročníku. Vítězství patřilo pouze děvčatům. V kategorii D se nejlépe umístily Juliana Turoňová (7.B), Karolína Czepczorová (7.A) a Klaudie Rajcová (7.B).
V kategorii C nejvíce bodů získaly Mariana Cieslarová (9. D), Nikola Kotasová (9. D), Zdeňka Morysová (8.C) a Kristýna Homolová (8.A).
Příprava do okresního kola byla tedy čistě „ženská" záležitost. Dívky musely pročíst dvacet stran studijního textu, který byl v tomto roce zaměřen na život stromů. Naučily se poznávat vybrané zástupce rostlinné a živočišné říše a vytvořily vstupní úkol.
A jak to všechno dopadlo?
V okresním kole se nejlépe umístila Juliana Turoňová (2. místo), která postoupila tak do krajského kola. V krajském kole byla úspěšnou řešitelkou. V kategorii C se nejvíce dařilo Marianě Cieslarové (7. místo).
Všech sedm dívek pilně pracovalo a zaslouží si pochvalu.
Všechny vlastně zvítězily a něco do života získaly: umění studovat, plánovat dlouhodobé pokusy a nebát se soutěžit!

 

Text a fotografie Mgr. Regina Blažková

Biologieblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25