Úspěchy v biologické olympiádě

15. 6. 2018

Biologická olympiáda patří mezi nejobtížnější soutěže, které Ministerstvo školství pořádá.

Komise vyhlašuje pro každý ročník nové téma a zadání, tudíž nelze čerpat z příprav předchozích let.

V tomto roce jsme se zabývali pohybem všech živých organismů: bakterií, rostlin a živočichů.  Žáci museli prostudovat 80 stran textu překypujícího odbornými pojmy.  Naučili se poznávat vybrané druhy rostlin a zvířat a vytvořili vstupní úkol.

Příprava do okresního kola je velmi náročná, a možná proto jsme jedinou základní školou z Třince, která se této soutěže účastní.

V kategorii D (6. – 7. ročník) nás vzorně reprezentovali tito žáci: Markéta Czepcová, Vojtěch Kantor a Matteo Cieslar. Nejúspěšnější z nich byla Markétka.

V kategorii C soutěžili Jana Cichá, Julie Pavlasová a Jakub Volný. Všichni se umístili do 10. místa. Janča s Julčou postoupily do krajského kola a Jana se stala úspěšnou řešitelkou.

Věřím, že velké nadšení a úsilí, které žáci do soutěže vložili, přetrvá a nadále budou vzorně reprezentovat naši školu.  Janě Ciché přejeme hodně úspěchů při studiu na střední škole.

Text a fotografie Mgr. Regina Blažkováblok