Učitelé slavili svůj svátek

28. 3. 2012

Učitelé slavili svůj svátek

28. březen je v naší zemi tradičně slaven jako Den učitelů.

Zástupci tříd na školním parlamentu připravili s paní učitelkou I. Cieslarovou a R. Kozokovou pro naše učitele malé překvapení. Prvňáčci v doprovodu "velkých" žáků přicházeli s kytičkou a přáním do tříd a kabinetů, aby popřáli pedagogům k jejich svátku. Také většina tříd nezapomněla přát svým vyučujícím. Učitelé byli milou pozorností potěšeni.blok