U našich čtvrťáků

10. 6. 2024

U našich čtvrťáků

Pojďte se s námi podívat, jak pestré je vyučování u našich čtvrťáků.

Cesta kolem světa za 60 minut?

Proč ne? Svůj svátek, Den dětí, oslavili čtvrťáci v lesoparku, kde na ně čekala cesta kolem světa. Ve skupinách běhali v lese a hledali na stromech připevněné pracovní listy, ze kterých se dozvídali, jak žijí děti v jiných zemích po celém světě, jaké mají zvyky, oblíbená jídla, jak vypadá jejich škola a vyučování atd.

Všichni museli přečíst úvodní text, správně odpovědět na zadaný úkol a tím zjistit písmeno, které zapsali do tabulky. Postupně tím vyřešili záhadnou větu, která zněla: Každý jsme jedinečný. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili dokonale, protože při závěrečném vyhodnocení si mnoho z dětí zapamatovalo informace, o nichž četli, a to těch zemí navštívili 16.

Čtvrťáci žijí historií

Od pololetí mají čtvrťáci nový předmět a tím jsou dějiny naší země. Postupně se prokousávají od pravěku přes Velkou Moravu, Přemyslovce, husity a Habsburky a dozvídají se zajímavé informace z historie. Tvoří mnoho referátů, plní zajímavé úkoly a vyhledávají fakta na internetu.

Koncem května si zajeli do nedalekého archeoparku v Chotěbuzi, kde se dozvěděli mnoho nového o životě Slovanů na našem území. Vyzkoušeli si dobové oblečení nebo jejich původní zbraně, nahlédli do slovanských obydlí a stříleli z luku. Plnili zajímavé úkoly do pracovních listů, jejichž odpovědi museli hledat v infocentru areálu.

Nedávno se čtvrťáci sešli v tělocvičně převlečení do kostýmů historických osobností. Mohli jsme potkat např. kněžnu Libuši a její sestry, Karla IV., Drahomíru s Ludmilou nebo celou tlupu pravěkých lidí a mnoho dalších. Všichni měli za úkol rozdělit se do skupin podle století, ze kterého pocházejí. Potom se všem předvést na módní přehlídce, během které museli odpovídat na otázky týkající se jejich doby. Ve skupinách pak plnili zajímavé úlohy, které prověřily jejich znalosti nebo stavitelské umění.         

Čtvrtá B na řemeslných dílnách v DDM

V úterý za hustého deště jsme se vydali lesoparkem do domu dětí, kde jsme rozděleni do tří skupin prožili dopoledne plné zajímavých aktivit. Ve výtvarné dílně jsme si vyrobili podmořský svět, při práci se dřevem si jedna skupina vyrobila dřevěný vrtulník, vyzkoušeli jsme si pokusy se suchým ledem a zjistili, jak pracuje 3D tiskárna. Zajímavá byla také přednáška se včelařem.

 

Mgr. Lenka Tomancová

                                                    blok